>>aangepast op 7-4-2024<< Blad 1 van 13 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


I.1    Jan (Jan) Willemsz OOIJEVAAR [19], kannemaker.
Geb. ±1632 te Amsterdam (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Willem (Willem) OOIJEVAAR [188] en ? (?) ? [189].
Otr. [8] op 20-04-1668 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 492) (get.: Jan Hend[riksz] en Helena Meijer). bron, tr. ±04-1668 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Trijntje (Trijntje) Davids ? [190].
Geb. ±1640 te Amsterdam (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van David (David) ? [191] en ? (?) ? [192].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hilletje (Hilletje) Jans OOIJEVAAR [287], geb. ±01-1669 te Amsterdam (zie II.2).
   2. m  Willem (Willem) Jansz OOIJEVAAR [20], geb. ±01-1671 te verm. Amsterdam (zie II.3).
   3. v  Annetje (Annetje) Jans OOIJEVAAR [753].
Geb. ±07-1672 te Amsterdam (bron: ?), ged. (luthers) op 17-07-1672 te Amsterdam (get.: Andries Jansz en Maria Jans) (bron: DTB Amsterdam inv nr 156). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   4. m  David (David) Jansz OOIJEVAAR [754].
Geb. ±11-1673 te ? (bron: ?), ged. (luthers) op 28-11-1673 te Amsterdam (get.: Maretije Jansz) (bron: DTB Amsterdam inv nr 157). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   5. m  Pieter (Pieter) Jansz OOIJEVAAR [755].
Geb. ±01-1676 te Amsterdam (bron: ?), ged. (luthers) op 07-01-1676 te Amsterdam (get.: Anna Caspers) (bron: DTB Amsterdam inv nr 160). bron.
Overl. voor 1677 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
   6. m  Pieter (Pieter) Jansz OOIJEVAAR [752].
Geb. ±09-1677 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 14-09-1677 te Amsterdam (get.: Aaltje Frederiksz) (bron: DTB Amsterdam inv nr 44). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

II.2    Hilletje (Hilletje) Jans OOIJEVAAR [287].
Geb. ±01-1669 te Amsterdam (bron: ?), ged. (NG) op 27-01-1669 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 106). bron.
Overl. op 14-08-1708 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1230 + weeskamer 5004-82). bron bron, begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) Willemsz OOIJEVAAR [19] (zie I.1) en Trijntje (Trijntje) Davids ? [190].
Woonplaats op 30-10-1700 Herengracht.
Otr. [26] op 30-10-1700 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 532) (get.: vader van de bruidegom en bruid Antipas Lansdrager en Jan Ouwevaer). bron, tr. ±10-1700 te Amsterdam (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Noagh (Noagh) Antipasz LANSDRAGER (Portelance) [288], varentman.
Geb. ±04-1677 te Amsterdam (bron: ?), ged. (Waals Hervormd) op 29-04-1677 te Amsterdam (get.: Philip Bourel en Ester Portelance) (bron: DTB Amsterdam inv 132). bron.
Overl. op 05-09-1728 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1235), aangifte 05-09-1728 bron bron, begr. ? te ?
Zn. van Antipas (Antipas) Noaghs LANSDRAGER (Portelance) [289] en Girque (Grietje) Bernarts ? (Warnarts) [290].
Noagh Antipasz Lansdrager hertrouwd:
Otr.[188] op 01-03-1709 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 544) (get.: Dirk Veger). bron , tr. ±03-1709 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Met Johanna (Johanna) RUIJTENBERG [910].
Geb. ±1675 te Zwolle (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. op 09-04-1721 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1233 + weeskamer 5004-83), aangifte 09-04-1721 bron bron, begr. ? te ?
Dr. van ? (?) RUIJTENBERG [912] en ? (?) ? [913].
- Op 28-02-1709 weeskamer voldaan vader verklaard geen midelen te hebben de grootvader Jan Willemsz getuigt. bron.
Noagh Antipasz Lansdrager hertrouwd:
Otr.[189] op 16-01-1722 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 559).
bron, tr. ±01-1722 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Met Agniet (Agniet) de GROOT [911].
Geb. ±1688 te Amsterdam (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) de GROOT [914] en ? (?) ? [915].

Agnietje de Groot hertrouwd:
Otr. (2) [190] op 11-03-1729 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 568) (get.: zijn moeder Jannetje van der Zeden). bron,
tr. ±03-1729 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Met Bartholomeus (Bartholomeus) BOS [916].
Geb. ±1705 te Boskoop (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van ? (?) BOS [917] en Jannetje (Jannetje) van der ZEDEN [918].


- Op 09-03-1729 bewijs aan weeskamer wegens 2de huwelijk Agnietje de Groot, Jacob de Grood en Paulus van de Berg zijn getuigen. bron


woonplaats op 30-10-1700 het Leidseplein

door ene Noagh Lansdrager wordt het overlijden aangegeven
een kind op 03-11-1701 uit de uiterste dwarsstraat (bron: DTB Amsterdam inv nr 1252) bron
een kind op 26-12-1705 op de schans aan de groene made (bron: DTB Amsterdam inv nr 1252) bron
een kind op 18-10-1707 uit de Noorderstraat (bron: DTB Amsterdam inv nr 1252) bron

- Op 03-11-1727 worden Jan de Groot uit Doesburg, Jacob de Groot en Agnietje de Groot vrouw van Noach Lansdrager vermeld als erfgenamen van Wijntje de Groot. Dit volgens testament van 07-10-1727 (bron: ONA Amsterdam inv nr 9560 fol 172) transcriptie
- Op 26-09-1727 testament van Noach Lansdrager en Agnietje de Groot. Hierin wordt zijn zoon Gerrit Lansdrager uit zijn huwelijk met Johanna Ruijtenburg genoemd. Jacob de Groot en Paulus van den Berg worden vermeld als zwagers en eventuele voogden (bron: ONA Amsterdam inv nr 9560 fol 231) transcriptie
- Op 06-03-1729 akte in verband met nalatenschap van Noach Lansdrager door zijn weduwe Agniet de Groot. vermelde wordt de zoon Gerrit uit het huwelijk met Johanna Ruijtenberg en Wijnand en Elisabet uit het huwelijk met Agniet. voogden zijn haar broer Jacob de Groot en zwager Paulus van den Berg (bron: ONA Amsterdam inv nr 9561 fol 418) transcriptie

Uit dit huwelijk:
   1. m  Noagh (Noagh) Noaghsz LANSDRAGER [293].
Geb. ±10-1701 te Amsterdam (bron: ?), ged. (NH) op 16-10-1701 te Amsterdam (get.: Antepas Landtsdrager en Maricke Landtsdrager) (bron: DTB Amsterdam inv nr 47). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   2. v  Annetje Pas (Annetje Pas) Noagh LANSDRAGER [292].
Geb. ±09-1702 te Amsterdam (bron: ?), ged. (NH) op 20-09-1702 te Amsterdam (get.: Annetje Pas Portlans en Maria Portlans) (bron: DTB Amsterdam inv nr 47). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   3. m  Johannes (Johannes) Noaghsz LANSDRAGER [295].
Geb. ±10-1703 te Amsterdam (bron: ?), ged. (NH) op 24-10-1703 te Amsterdam (get.: Willem Jansz Ouwebaar en Jannetje Arents Outkoop) (bron: DTB Amsterdam inv nr 47). bron.
Overl. voor 1704 te ? Begr. ? te ?
   4. m  Johannes (Johannes) Noaghsz LANSDRAGER [294].
Geb. ±10-1704 te Amsterdam (bron: ?), ged. (NH) op 12-10-1704 te Amsterdam (get.: Jan Willemsz en Truijtje Davidts) (bron: DTB Amsterdam inv nr 109). bron.
Overl. ±11-1704 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1252), aangifte op 12-11-1704 bron
, begr. ? te ?
   5. m  Jan (Jan) Noaghsz LANSDRAGER [291].
Geb. ±10-1705 te Amsterdam (bron: ?), ged. (NH) op 18-10-1705 te Amsterdam (get.: Jan Ouwevaer en Baertje Cornelis) (bron: DTB Amsterdam inv nr 109). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

II.3    Willem (Willem) Jansz OOIJEVAAR [20], droogschaerder.
Geb. ±01-1671 te verm. Amsterdam (bron: ?), ged. (luthers) op 25-01-1671 te Amsterdam (get.: Feletije Ploeg) (bron: DTB Amsterdam inv nr 155). bron.
Overl. ±09-1714 te ? (bron: ?), begr. op 29-09-1714 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1172). bron Karthuizer Kerkhof. Hij heeft bij zijn overlijden twee kinderen.
Zn. van Jan (Jan) Willemsz OOIJEVAAR [19] (zie I.1) en Trijntje (Trijntje) Davids ? [190].
- Op 24-10-1703 samen met Jannetje Arents Outkoop getuigen bij de doop van Johannes zoon van Noagh Lansdraijer en Hilletje Jans (bron: ? (AMSTERDAM)).
Bij zijn huwelijk woont hij op de Angeliersgracht.
Otr. [10] op 21-12-1697 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 528) (get.: vader van de bruidegom en bruid Jan Willemsz Oudevaer en Teunis Hendriksz). bron, tr. ±12-1697 te Amsterdam (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Jannetje (Jannetje) Theunis HOUDEKOOP (Outkoop, Oukop) [21].
Geb. ±10-1668 te Amsterdam (bron: ?), ged. (NH) op 03-10-1668 te Amsterdam (bron: ? (AMSTERDAM)).
Overl. ±09-1722 te ? (bron: ?), begr. op 15-09-1722 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1173). Karth. Kerkhof.
Dr. van Theunis (Theunis) Hendriksz HOUDEKOOP [22] en Aaltje (Aaltje) Gerrits ? [193].
Woont bij overleiden in de Tweede Rooszdwarsstraat.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan (Jan) Willemsz OOIJEVAAR [23].
Geb. ±11-1698 te ? (bron: ?), ged. op 09-11-1698 te Amsterdam (get.: Jan Willemsz Oudevaar en Hilletje Jans Oudevaar) (bron: DTB Amsterdam inv nr 108).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   2. m  Teunis (Teunis) Willemsz OOIJEVAAR [24].
Geb. ±09-1700 te ? (bron: ?), ged. op 01-09-1700 te Amsterdam (get.: Theunis Hendriksz, Aaltje Gerrits en Theunisje Theunis) (bron: DTB Amstedam inv nr 79).
Overl. ±11-1703 te ? (bron: ?), begr. op 18-11-1703 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1169). bron.
   3. m  Joannes (Jan) Willemsz OOIJEVAAR [25], geb. ±03-1702 te ? (zie III.8).
   4. m  Cornelis (Cornelis) Willemsz OOIJEVAAR [286].
Geb. ±01-1704 te ? (bron: ?), ged. (NH) op 23-01-1704 te Amsterdam (get.: Hendrik Outkoop en Annetje Outkoop) (bron: ?).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   5. m  Theunis (Theunis) Willemsz OOIJEVAAR [1], geb. ±03-1705 te ? (zie III.11).

III.8    Joannes (Jan) Willemsz OOIJEVAAR [25], lakenarbeider.
Geb. ±03-1702 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 19-03-1702 te Amsterdam (get.: Theunis Hendriksz en Sara Ploeg) (bron: DTB Amsterdam inv nr 79).
Overl. ±06-1781 te ? (bron: ?), begr. op 16-06-1781 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1204). bron Begraaf datum gebaseerd op de opgegeven woonplaats in de Tweede Weesperstraat. Dit is ook de woonplaats is van zijn zoon Willem Ooijevaar. Zn. van Willem (Willem) Jansz OOIJEVAAR [20] (zie II.3) en Jannetje (Jannetje) Theunis HOUDEKOOP (Outkoop, Oukop) [21].
Hij woont bij zijn huwelijk in de Servetsteeg.
Otr. [12] op 05-04-1726 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 564), tr. op 24-04-1726 te Amsterdam (get.: oom van de bruidegom Hendrik Outkoop) (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Maria (Maria) Cornelis SLONK [27].
Geb. ±09-1698 te Amsterdam (bron: ?), ged. (NH) op 03-09-1698 te Amsterdam (bron: ? (AMSTERDAM)).
Overl. ±02-1780 te ? (bron: ?), begr. op 19-02-1780 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1204). St. Anth. Kerkhof.
Dr. van Cornelis (Cornelis) Pietersz SLONK [26] en Catlijntje (Catlijntje) Abrahams BRIEFINK [195].
- Op 29-06-1767 verklaring van o.a. Maria Slonk huisvrouw van Jan Ojevaar over Jan Boekenhaage die 2 keer in diens van de VOC heeft gevaren en diens vrouw Maria Croon en hun overleden zoon. (bron: ONA Amsterdam inv nr 5075-14903 fol 101) transcriptie
Zij woont bij haar huwelijk op de Fluwelebrugwal en bij haar overleiden in de Kortedijkstraat.
- Op 31-07-1726 zou het huwelijk tussen Jan Ooijevaar lakenarbeider en Maria Slonk dv. Cornelis Pietersz Slonk zeilmaker ook worden vermeld in inv nr 16 blz 550 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Willem (Willem) Jansz OOIJEVAAR [28].
Geb. ±09-1726 te ? (bron: ?), ged. (?) op 15-09-1726 te Amsterdam (get.: Theunis Ooijevaar en Aaltje Neuland) (bron: DTB Amsterdam inv nr 50).
Overl. ±04-1736 te ? (bron: ?), begr. op 11-04-1736 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1201). St. Anth. Kerkhof bron Hij woont bij zijn overleiden in de Servetsteeg.
   2. v  Cattelijntje (Cattelijntje) Jansz OOIJEVAAR [29].
Geb. ±09-1728 te ? (bron: ?), ged. (?) op 19-09-1728 te Amsterdam (get.: Cornelis Slonk en Catelijntje Briefieman) (bron: BS Amsterdam inv nr 101).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   3. m  Cornelis (Cornelis) Jansz OOIJEVAAR [30].
Geb. ±10-1729 te ? (bron: ?), ged. (?) op 27-10-1729 te Amsterdam (get.: Arie Coenders en Magdelena Slonk) (bron: DTB Amsterdam inv nr 123).
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   4. m  Cornelis (Cornelis) Jansz OOIJEVAAR [31], Waagdrager.
Geb. ±12-1730 te ? (bron: ?), ged. (?) op 10-12-1730 te Amsterdam (get.: Arie Coenders en Leena Slonk) (bron: DTB Amsterdam inv nr 123).
Overl. ±01-1785 te ? (bron: ?), begr. op 08-01-1785 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1105 + 1117). bron bron.
- Op 29-06-1748 is ene Cornelis Oijevaar schoenmaker uit de Voetboogsteeg getuigen bij de akte van huwelijkse voorwaarden tussen Christoffel Pietersen pruikenmaker en Anna Maria Pelt (bron: ONA Amsterdam inv nr 5075-9602 fol 30) transcriptie
Hij woont bij zijn huwelijk in de Dijkstraat.
Otr. [15] op 29-05-1767 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 613) (get.: zijn vader Jan Ojevaar en haar moeder Hilletje van Alphen). bron, tr. op 14-06-1767 te Amsterdam (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Geesje (Geesje) Anthonius BROEKHUIJSEN [39].
Geb. ±08-1727 te verm. Amsterdam (bron: ?), ged. (NH) op 10-08-1727 te Amsterdam (get.: Mare van Suffen) (bron: ? (AMSTERDAM)).
Overl. op 24-05-1797 te Amsterdam (bron: advertentie). bron bron bron, begr. op 29-05-1797 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1119). bron Dr. van Anthonij (Anthonij) BROEKHUIJSEN [196] en Hilletje (Hilletje) Cornelis van ALPHEN [40].
Zij laat geen kinderen na.
Zij woont bij haar huwelijk op de Amstel. Bij haar overleiden woont zij in de uiterste dwarsstraat tussen de Ruijterstraat en de Reguliersgracht nr 67.
   5. m  Johannes (Jan) Jansz OOIJEVAAR [32], geb. ±12-1732 te ? (zie IV.6).
   6. m  Pieter (Pieter) Jansz OOIJEVAAR [33].
Geb. ±04-1735 te ? (bron: ?), ged. (?) op 06-04-1735 te Amsterdam (get.: Pieter Slonk en Johanna Vermeer) (bron: DTB Amsterdam inv nr 52).
Overl. ±09-1735 te ? (bron: ?), begr. op 25-09-1735 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1219). St. Anth. Kerkhof. bron Hij woont bij zijn overleiden in de Servetsteeg.
   7. v  Jannetje (Jannetje) Jansz OOIJEVAAR [34], geb. ±08-1736 te ? (zie IV.10).
   8. v  Maria (Maria) Jansz OOIJEVAAR [35].
Geb. ±10-1738 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 26-10-1738 te Amsterdam (get.: Willem van Batten en Dirkje Slonk) (bron: DTB Amsterdam inv nr 101). bron.
Overl. ±10-1744 te ? (bron: ?), begr. op 04-10-1744 te Amsterdam (bron: DTB Amsterdam inv nr 1220). St. Anth. Kerkhof. bron Zij woont bij haar overleiden in de Schipperstraat.
   9. m  Willem (Willem) Jansz OOIJEVAAR [36], geb. ±09-1743 te ? (zie IV.12).


Blad 1 van 13 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail