>>aangepast op 23-4-2023<< Blad 1 van 20 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


I.2    Geertje (Geertje) Jans JONG [249] bron.
Geb. ±03-1650 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 02-03-1650 te Spierdijk (get.: Jantje Klaas) (bron: DTB Spierdijk inv nr 12a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) Jacobsz JONG [267] en Lijsbet (Lijsbet) Jans ? [268].
- Op 04-05-1669 testament Dieuwer Cornelis weduwe Jacob Jansz. Vermeld als erfgenamen worden de 1) 3 kinderen van haar overleden zoon Jan Jacobsz genaamd Jan, Pieter en Geertje 2) dochter Dieuwer Jacobs met haar 2 kinderen 3) de zoon van haar overleden zoon Cornelis Jacobsz (bron: ONA Berkhout inv nr 223 fol 60) transcriptie
- Op 09-05-1669 testament Dieuwer Cornelis weduwe Jacob Jansz. Vermeld als erfgenamen worden de 1) 3 kinderen van haar overleden zoon Jan Jacobsz genaamd Jan, Pieter en Geertje 2) dochter Dieuwer Jacobs met haar 2 kinderen Simon Cornelisz en Klaas Cornelisz 3) de zoon van haar overleden zoon Cornelis Jacobsz genaamd Dirk (bron: ONA Berkhout inv nr 223 fol 61) transcriptie
- Op 03-01-1671 worden genoemd als erfgenamen van Diewer Cornelis en Jacob Jansz; 1) dochter Dieuwer Jacobs uit Berkhout 2) de kinderen van Jan Jacobsz genaamd Jan, Pieter en Geertje. Als voogden van Dieuwer worden vermeld Freek Pietersz Berkhout en Pieter Freeksz. Als voogden van de drie kinderen worden vermeld Pieter Cornelis, Klaas Hendriksz, Pieter Pieters Bossenaar en Jacob Adriaansz Rozendaal (bron: ONA Berkhout inv nr 224 fol 65) transcriptie
- Op 08-01-1672 erven Geertje Jans met haar broers Jan en Pieter als dochter van Lijsbet Jans 586 roeden land genaamd de oever. Dit uit de erfenis van Herman Pietersz. Overige erfgenamen voor 1/2 deel 1) Jacob Sijbrands uit Grootebroek 2) Jacob Egbertsz uit de Schermer 3) Jacob Gerritsz uit de Woude 4) de kinderen van Klaas Gerritsz uit de Woude 5) de kinderen van Cornelis Gerrits 6) Jan Cornelis uit de Beemster 7) Freek Klaas uit Avenhorn en 8) Adriaan Jansz Kuiper uit Obdam. De andere helft 1) Pieter Freeksz uit Berkhout 2) Freek Pelgrimsz uit de Beemster 3) Jan Aartsz uit Jisp 4) Griet Klaas uit Jisp 5) Duifje Klaas uit Jisp 6) Freek Pietersz Berkhout 7) Pieter Jans zoon van Lijsbet Jans mede names zijn broer Jan en zus Geertje (bron: ONA Berkhout inv nr 224 fol 71) transcriptie
- Op 16-02-1672 boedelscheiding tussen de kinderen van Lijsbet Jans en Jan Jansz van Spierdijk. Genoemt worden Jan Jansz, Pieter Jansz en Geertje Jans. Deze laatste erft 1564 roeden genaamd de Oever, en nog 400 roeden in Ursem genaamd Honingsveld. (bron: ONA Berkhout inv nr 224 fol 72) transcriptie
- Op 14-07-1672 verkoopt Klaas Pieters Bakker als man van Geertje Jans 2 morgen en 364 morgen land genaamd de Oever aan Jacob Rippersz (bron: ORA Hoorn inv nr 4533 blz 140) transcriptie

Otr. (1) [85] ? te ? Tr. ±1672 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Klaas (Klaas) Pieters BAKKER [187].
Geb. ±1650 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ±03-1681 te Spierdijk (bron: DTB Berkhout inv nr 3). bron, begr. ? te ?
Zn. van Pieter (Pieter) Jansz BAKKER [1643] en ? (?) ? [1647].
Bij de doop van zijn dochter Elisabeth staat "ex domo vulgo Oijevaersnest" wat uit het huis genaamt het Oijevaersnest betekent.
- Op 19-01-1672 huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Klaas Pietersz uit Noordijk en Geertje Jans van Spierdijk. Zijn vader Pieter Jansz is daarbij aanwezig (bron: ONA Berkhout inv nr 224 fol 70) transcriptie
Otr. (2) [318] op 12-07-1681 te Berkhout (bron: DTB Berkhout inv nr 4). bron, tr. ±07-1681 te ? (bron: ?), tr. kerk op 27-07-1681 te Spierdijk (RK) (get.: Pieter Jansz en Cornelis Jans) (bron: DTB Berkhout inv nr 12b). bron.
Echtgenoot is Cornelis (Cornelis) Jacobsz ? [1633].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Jacob (Jacob) ? [1634] en ? (?) ? [1635].
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Elisabeth (Elisabeth) Klaas BAKKER [250] bron.
Geb. ±02-1673 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 19-02-1673 te Spierdijk (get.: Maria Gerardus) (bron: DTB Berkhout inv nr 12). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   2. m  Jan (Jan) Klaasz OOIJEVAAR [150], geb. ±11-1674 te verm. Spierdijk (zie II.2).
   3. v  Vroutje (Vroutje) Klaas BAKKER [251] bron.
Geb. ±10-1677 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 24-10-1677 te Spierdijk (get.: Maria Klaas van Noorddijk) (bron: DTB Berkhout inv nr 12). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   4. v  Grietje (Grietje) Klaas BAKKER [252] bron.
Geb. ±10-1677 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 24-10-1677 te Spierdijk (get.: Trijn Sijvers) (bron: DTB Berkhout inv nr 12). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Uit het tweede huwelijk:
   5. m  Jacob (Jacob) Cornelisz OOIJEVAAR [1636], geb. ±03-1682 te ? (zie II.6).
   6. v  Aagje (Aagje) Cornelis ? [1637] bron.
Geb. ±01-1683 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 24-01-1683 te Spierdijk (get.: Trijntje Jans) (bron: DTB Berkhout inv nr 12a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   7. v  Aafje (Aafje) Cornelis ? [1638] bron.
Geb. ±08-1684 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 26-08-1684 te Spierdijk (get.: Neeltje Dirks) (bron: DTB Berkhout inv nr 12a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   8. m  Gerrit (Gerrit) Cornelisz ? [1639] bron.
Geb. ±04-1686 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 04-04-1686 te Spierdijk (get.: Adriaan Melisz) (bron: DTB Berkhout inv nr 12a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   9. m  Pieter (Pieter) Cornelisz ? [1640] bron.
Geb. ±07-1687 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 10-07-1687 te Spierdijk (get.: Guurtje Jacobs) (bron: DTB Berkhout inv nr 12a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   10. v  Vroutje (Vroutje) Cornelis ? [1641] bron.
Geb. ±01-1688 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 09-01-1688 te Spierdijk (get.: Dieuwertje Adriaans) (bron: DTB Berkhout inv nr 12a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   11. v  Lijsbet (Lijsbet) Cornelis ? [1642] bron.
Geb. ±09-1691 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 10-09-1691 te Spierdijk (get.: Neeltje Dirks) (bron: DTB Berkhout inv nr 12a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

II.2    Jan (Jan) Klaasz OOIJEVAAR [150] bron.
Geb. ±11-1674 te verm. Spierdijk (bron: ?), ged. (RK) op 13-11-1674 te Spierdijk (get.: Trijn Simons) (bron: DTB Berkhout inv nr 12). bron.
Overl. ? te ? Begr. op 09-12-1736 te Akersloot (bron: DTB Akersloot inv nr 16). Overleiden aangegeven door zijn zoon Klaas Jansz Ooijevaar.
Zn. van Klaas (Klaas) Pieters BAKKER [187] en Geertje (Geertje) Jans JONG [249] (zie I.2).
- In 1733 vermeld in verpondingsregister van Veenhuizen als wonende in een heel gering klein en bouwvallig huisje. bron.
Otr. [52] op 24-12-1701 te Berkhout / Hoorn (bron: DTB Berkhout inv nr 4 / DTB Hoorn inv nr 92a). bron, tr. ±01-1702 te ? (bron: ?), tr. kerk op 08-01-1702 te Berkhout (get.: Geert Wechters en Cornelia van Hes.) (bron: DTB Berkhout inv nr 12). bron.
Echtgenote is Teunisje (Teunisje) Rijkes ? [151].
Geb. ? te verm. Winkel (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. op 09-05-1720 te Veenhuizen (bron: DTB Obdam inv nr 6). bron, begr. ? te ?
Dr. van Rijke (Rijke) ? [384] en ? (?) ? [385].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Klaas (Klaas) Jansz OOIJEVAAR (Bakker) [152], geb. voor 1709 te ? (zie III.1).
   2. v  Geert (Geert) Jans OOIJEVAAR [173] bron.
Geb. ±03-1709 te Heerhugowaard (bron: ?), ged. (RK) op 03-03-1709 te Obdam (get.: Neel Jans) (bron: DTB Obdam inv nr 5). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   3. v  Neeltje (Neeltje) Jans OOIJEVAAR [174] bron.
Geb. ±10-1710 te Heerhugowaard (bron: ?), ged. (RK) op 29-10-1710 te Obdam (get.: Neeltje Lijsbert / Sijbert) (bron: DTB Obdam inv nr 5). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   4. v  Jantje (Jantje) Jans OOIJEVAAR [200] bron.
Geb. ±10-1712 te Obdam (bron: ?), ged. (RK) op 05-10-1712 te Spierdijk (get.: Hillegonda Dirks) (bron: DTB Berkhout). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 15-08-1727 aanvulling op testament van Jacob COrnelisz Ooijevaar en Anna Theunis te Berkhout. Erfgenaam is Jannetje Jans de dochter van zijn halfbroer die bij hun inwoond met 1 1/2 morgen land genaamd Zuurstube. (bron: NOT Berkhout inv nr 230 - 127) transcriptie
   5. m  Rijk (Rijk) Jansz OOIJEVAAR [153] bron.
Geb. ±10-1714 te Veenhuizen (bron: ?), ged. (RK) op 21-10-1714 te Obdam (get.: Hajltie Frans) (bron: BS Obdam inv nr 5). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   6. m  Reinerus (Rijk) Jansz OOIJEVAAR [175], geb. ±02-1716 te ? (zie III.7).
   7. m  ? (?) OOIJEVAAR [1284] bron.
Geb. ±10-1716 te Heerhugowaard (bron: ?), ged. (RK) op 25-10-1716 te Obdam (bron: DTB Obdam inv nr 5). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

II.6    Jacob (Jacob) Cornelisz OOIJEVAAR [1636] bron.
Geb. ±03-1682 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 28-03-1682 te Spierdijk (get.: Trijntje Sijverts) (bron: DTB Berkhout inv nr 12a). bron.
Overl. ±08-1727 te Spierdijk (aang.: Anna Teunis zijn weduwe) (bron: DTB Hoorn inv nr 107), - op 19-08-1727 aangifte van begraven in Hoorn bron, begr. ? te ?
Zn. van Cornelis (Cornelis) Jacobsz ? [1633] en Geertje (Geertje) Jans JONG [249] (zie I.2).
- Op 13-10-1713 is er aan notariele akte opgemaakt waarin de koop van een koe door Jacob Ouwevaar wordt beschreven (bron: ONA Spanbroek inv nr 4793 fol 268)
transcriptie
- Op 25-07-1718 doet Jacob Cornelis Ooijevaar in Hoorn aangifte van het overlijden van Cornelia van der He Spierdijk. (bron: DTB Hoorn inv nr 106) bron
- Op 12-01-1719 doet Jacob Cornelis Ooijevaar in Hoorn aangifte van het overlijden van Lijsbet Klaas uit Hauwert. (bron: DTB Hoorn inv nr 106) bron
- Op 04-12-1719 doet Jacob Cornelis Ooijevaar in Hoorn aangifte van het overlijden van Jan Pietersz uit Spierdijk. (bron: DTB Hoorn inv nr 106) bron
- Op 14-05-1721 wordt Jacob Cornelisz [Ooijevaar] uit Spierdijk gemachtigd om namens Dirk Cornelisz Jonker van Wieringen, Jan Klaasz tot Veenhuizen, Cornelis Klaas op de Goorn, Pieter Jansz te Spierdijk en Grietje Klaas op de Koepoortsweg en Cornelis Dirksz Jonker te Texel land te verkopen. (bron: ONA Hoorn inv nr 2394 fol 143) ZieFie:kno2394_143.htm;Transcriptie.
- Op 21-05-1721 wordt Jacob Cornelisz Ooijevaar uit Spierdijk vermeld als een van de erfgenamen van Claas Cornelisz Groot uit Nibbixwoud. Tevens is hij zaak waarnemer van Grietje Klaas op de Koepoortsweg, Grietje Klaas te de Goorn, Jan Klaas in de Berkmeer. Andere erfgenamen zijn Cornelis Dirksz Jonker van Texel en Dirk Jonker te Wieringen. Zij verklaren hun erfdeel ontvangen te hebben van Liefje Cornelis. Ook wordt er verwezen naar de akte van 14-05-1721 (bron: ONA Hoorn inv nr 2275 fol 121) ZieFie:5no2275_121.htm;Transcriptie.
- Op 01-12-1721 doet Jacob Cornelis Ooijevaar in Hoorn aangifte van het overlijden van Trijntje Gerrits en Jan Gerritsz uit Zuid Spierdijk. (bron: DTB Hoorn inv nr 107) bron
- Op 30-11-1722 wordt Jakob Ooijevaar vermeld met naastgelegen land (bron: ONA Spanbroek inv nr 4794 fol 130) transcriptie
- Op 01-05-1725 boedelscheiding door Gerrit Adriaansz Grob vanwege de nalatenschap van zijn vrouw aan hun kinderen Cornelis en Adriaan. Voogden van moedersz zijde zijn de broers Cornelis en Elbert Boots naast Sijbout van der Wiele en Jacob Cornelisz Ooijevaar. (bron: ONA Berkhout inv nr 230 fol 99) transcriptie
- Op 01-05-1725 worden aangesteld als voogden van Cornelis Gerritsz Grob en Aarjen Gerritsz Grob kinderen van Gerrit Aarjensz Grob: Cornelis Boots en Elbert Boots te Wogmeer als ooms van moeder zijde, Sijbout (IJsbrantsz) van de Wielen te Spierdijk en Jacob Cornelisz Ooijevaar van Spierdijk. (bron: ONA Berkhout inv 230 nr 100) transcriptie«
- Op 22-05-1725 doet Jacob Cornelis Ooijevaar in Hoorn aangifte van het overlijden van Gerrit Adriaansz Grob uit Zuid Spierdijk. (bron: DTB Hoorn inv nr 107) bron
- Op 26-05-1725 doet Jacob Ooijevaar in Hoorn aangifte van het overlijden van Hilgond Dirks uit Zuid Spierdijk. (bron: DTB Hoorn inv nr 107) bron
- Op 27-05-1725 boedelscheiding van Gerrit Adriaansz Grob. Genoemd worden zwagers Pieter Cornelisz Bootsz en Elbert Cornelisz Bootsz en als voogden over de minderjarige kinderen nogmaals Elbert Cornelisz Boots, Cornelis Cornelisz Boots, Sijbout van der Wiele, Jacob Cornelis Ooijevaar en zijn weduwe Trijn Vis. (bron: ONA Hoorn inv nr 2398 fol 102) ZieFie:kno2398_102.htm;Transcriptie.

Otr. [319] op 15-01-1707 te Berkhout (bron: DTB Berkhout inv nr 4 + DTB Hoorn inv nr 93a). bron bron, tr. ±01-1707 te ? (bron: ?), tr. kerk op 30-01-1707 te Spierdijk (RK) (get.: Jacob Klaas en Crelis Crelisz) (bron: DTB Berkhout inv nr 12b). bron.
Echtgenote is Anna (Anna) Theunis ? [1644].
Geb. ? te verm. Spierdijk, ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Theunis (Theunis) ? [1648] en ? (?) ? [266].
- Op 20-08-1719 wordt er door Jacob Cornelisz Ooijevaar en Anna Theunis een testament opgemaakt (bron: NOT Berkhout inv nr 229 - 104)
transcriptie
- Op 15-08-1727 aanvulling op testament van Jacob COrnelisz Ooijevaar en Anna Theunis te Berkhout. Erfgenaam is Jannetje Jans de dochter van zijn halfbroer die bij hun inwoont met 1 1/2 morgen land genaamd Zuurstube. (bron: NOT Berkhout inv nr 230 - 127)
transcriptie

Uit dit huwelijk:
   1. v  Maartje (Maartje) Jacobs OOIJEVAAR [1645] bron.
Geb. ±05-1715 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 05-05-1715 te Berkhout (get.: Trijn Theunis) (bron: DTB Berkhout inv nr 12b). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
   2. m  Cornelis (Cornelis) Jacobsz OOIJEVAAR [1646] bron.
Geb. ±10-1716 te ? (bron: ?), ged. (RK) op 09-10-1716 te Berkhout (get.: Griet Klaas) (bron: DTB Berkhout inv nr 12b). bron.
Overl. ±10-1716 te Spierdijk (bron: ?), - op 13-10-1716 aangifte van begraven in Hoorn bron, begr. ? te ?

III.1    Klaas (Klaas) Jansz OOIJEVAAR (Bakker) [152] bron.
Geb. voor 1709 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ±06-1775 te Akersloot (aang.: Jacob Oijevaar zoon van de overledene) (bron: DTB Akersloot inv nr 17 + 31), aangifte op 29-06-1775 (vierde klasse) bron bron, begr. ±06-1775 te Akersloot (bron: ?).
Zn. van Jan (Jan) Klaasz OOIJEVAAR [150] (zie II.2) en Teunisje (Teunisje) Rijkes ? [151].
Otr. [54] op 08-04-1731 te Akersloot (bron: DTB Akersloot inv nr 16). bron, tr. op 22-04-1731 te Akersloot (get.: Jan Cornelisz Baker en Jan Jansz Baker.) (bron: DTB Akersloot inv nr 14). bron, tr. kerk op 22-04-1731 te Akersloot (get.: Elisabeth en Cathrijn Barent.) (bron: DTB Akersloot inv nr 10). bron.
Echtgenote is Neeltje (Neeltje) Jans GROEN [215].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) GROEN [416] en ? (?) ? [417].
Neeltje Jans Groen was weduwe:
Otr.[69] ? te ? Tr. op 04-02-1725 te Akersloot (bron: DTB Akersloot inv nr 8). bron, tr. kerk ? te ?
met Jan (Jan) Adriaansz van HOUTEN [202].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ±11-1730 te Akersloot (aang.: Dirk Groen) (bron: DTB Akersloot inv nr 16), aangifte op 15-11-1730 bron, begr. ? te ?
Zn. van Adriaan (Adriaan) van HOUTEN [412] (zie 2) en ? (?) ? [413].

Uit dit huwelijk:
   1. v  Theunisje (Theunisje) Klaas OOIJEVAAR [156], geb. ±05-1733 te ? (zie IV.2).
   2. m  Jacobus (Jacob) Klaasz OOIJEVAAR (Bakker) [155], geb. ±11-1737 te ? (zie IV.4).


Blad 1 van 20 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail