>>aangepast op 18-3-2023<< Blad 1 van 15 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


I.1    Maarten (Maarten) Jansz OOIJEVAAR [207] bron, schipper.
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. 1685 te Venhuizen / op Zee ? (bron: DTB Venhuizen inv nr ?), begr. ? te ?
Zn. van Jan (Jan) OOIJEVAAR [316] en ? (?) ? [317].
- In 1660 worden Maarten Jansz en Anna Harcks in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de kerk (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- In 1671 worden Maarten Jansz en Anna Harcks in het lidmaten boek vermeld als wonende in 't Wijver (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 29-10-1671 vermelding in Sont register met als lading hennep, rogge, en huiden op reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 133 img 197) bron
- Op 04-04-1675 getuigenis van Teunis Teunisz, Jan Broersz, Pieter Klaas en Ijsbrant Volkertsz namens schipper Maarten Jansz Ooijevaar van Venhuizen op het schip de Ooijevaar. Dit wegens een ongeval waarbij een noordvaarder op de terugreis uit Noorwegen achter tegen het schip is gevaren (bron: ONA Hoorn inv nr 2184 fol 19) transcriptie
- Op 09-05-1675 wordt Maarten Jansz Ooijevaar vermeld wegens een aanvaring op de Vliestroom met Juriaan Ades (bron: ONA Hoorn inv nr 2109 fol 217) transcriptie
- Op 25-02-1676 wordt Maarten Jansz Ooijevaar vermeld als schipper te Venhuizen varend op het schip de Oijevaar. (bron: ONA Hoorn inv nr 2185 fo 20) transcriptie
- Op 17-03-1676 wordt Maarten Jansz Ooijevaar vermeld als schipper te Venhuizen varend op het schip de Oijevaar. (bron: ONA Hoorn inv nr 2180 fo 33) transcriptie
- Op 31-03-1679 vermelding in Sont register met balast eikenhout op reis van Amsterdam naar Kalingrad (bron: Sont film 140 img 12) bron
- Op 05-05-1679 vermelding in Sont register met als lading geklooft eikenhout op reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 140 img 66) bron
- Op 03-06-1679 wordt Maarten Jansz Ooijevaar vermeld in een akte waarin hij opkomt voor Philip voor Velden volgens notarieel archief inv nr 2181
- Op 20-09-1679 vermelding in Sont register met als lading huiden, rogge en gedroogde huiden op reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 140 img 115) bron
- Tussen 1681 en 1685 wordt hij vermeld als schipper die voer naar het Oostzeegebied en Frankrijk.
- Op 12-08-1680 vermelding in Sont register met als lading tarwe, rogge, potas, staal, was, vld[?] en hout uit pruisen op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 141 img 345) bron
- Op 23-07-1681 vermelding in Sont register met als lading geklooft eikenhout op reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 142 img 133) bron
- Op 21-01-1682 bevrachtingscontract te Amsterdam tussen Maarten Jansz Oijevaar schipper van Venhuizen met zijn schip de Ooijevaar en David de Bane koopman te Amsterdam. Hij gaat met zijn schip zout vervoeren vanaf Bourgneuf Frankrijk naar Riga (bron: ONA Amsterdam inv nr 5075-5236 fol 15) transcriptie
- Op 07-04-1682 vermelding in Sont register met zout op reis van le Pouliquen naar Riga (bron: Sont film 143 img 484) bron
- Op 16-04-1682 wordt Maarten Jansz Ooijevaar vermeld als schipper te Venhuizen (bron: ONA Enkhuizen inv nr 1158 fol 41) transcriptie
- Op 23-06-1682 vermelding in Sont register met hennip, gerst[?], rogge, hennepzaad[?], geklooft eikenhoud en vlechten vlas op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 143 img 276) bron
- Op 22-10-1682 vermelding in Sont register met als lading zout op reis van Seudre naar Gdansk (bron: Sont film 144 img 9) bron
- Op 12-04-1683 vermelding in Sont register met als lading was, rogge, garen, huiden en weedas op reis van kallingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 145 img 32) bron
- Op 10-06-1683 koopt Maarten Jansz Ooijevaar uit Venhuizen een huis. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 14-06-1683 vermelding in Sont register met als lading rogge en gerst[?] op reis van Tallinn naar Amsterdam (bron: Sont film 146 img 109) bron
- Op 04-09-1683 vermelding in Sont register met als lading zout op reis van Seudre naar Gdansk (bron: Sont film 145 img 362) bron
- Op 22-09-1684 vermelding in Sont register met als lading zout op reis van Oldersum naar Gdansk (bron: Sont film 146 img 148) bron
- Op 11-04-1685 vermelding in Sont register met balast op reis van Venhuizen naar Vyborg (bron: Sont film 147 img 309) bron
- Op 02-10-1685 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Szczecin (bron: Sont film 148 img 192) bron
- In 1685 wordt het schip de Ooijevaar van schipper Maarten Jansz Ooijevaar als verloren opgegeven
- In 1698 worden Anna Harcks en Jan Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de westerkerk (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- In 1707 worden Anna Harcks en Jan Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de kerk 42 (bron: DTB Venhuizen inv nr 3).

Otr. [75] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Anna (Anna) Harckes ? [212].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Harcke (Harcke) ? [318] en ? (?) ? [319].
- Op 08-08-1689 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden zijn zwager Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van `Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 64) transcriptie
- Op 12-06-1690 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 164) transcriptie
- Op 26-12-1698 wordt Anna Ooijevaars genoemd "Venhuizen bij de kerk ten westen van Anna Oijevaars". Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 25-07-1713 worden schipper Herke Maartensz Ooijevaar, Mecke Jacobsz man van Anna Maartens en Trijn Maartensz genoemd wegens de boedelscheiding van hun moeder Anna Herks. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 12-02-1716 worden genoemd schipper Herk Maartensz Ooijevaar en Meck Jacobs man van Anna Maartens Ooijevaar beide te Venhuizen als erfgenamen van wijlen Anna Herkes Ooijevaar. Mede namens Trijn Maartens Ooijvaar. Dit in verband met de verkoop van een huis bij de kerk. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)

Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan (Jan) Maartensz OOIJEVAAR [208] bron, schipper.
Geb. ±05-1656 te ? Ged. (NG) op 25-05-1656 te Venhuizen (bron: DTB Venhuizen inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Schipper op de "Ooievaar" (een fluit met ongeveer 13 bemanningsleden).
- Tussen 1681 en 1708 wordt hij vermeld als schipper die voer naar het Oostzeegebied, Frankrijk en Portugal.
- Op 03-08-1682 vermelding in Sont register met huiden, rogge, boekweit, was, gierst en vlees[?] op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 145 img 311) bron
- Op 28-11-1682 vermelding in Sont register met weedas, huiden en rogge op reis van Baltiysk naar Amsterdam (bron: Sont film 143 img 355) bron
- Op 02-05-1683 vermelding in Sont register met tarwe, rogge en weedas reis van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 145 img 311) bron
- Op 14-08-1683 vermelding in Sont register met zout reis van Seudre naar Riga (bron: Sont film 144 img 434) bron
- Op 26-12-1683 wordt mogelijk zijn belijdenis vermeld als Jan Maartsz zoon
van Maarten Jansz (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 23-09-1684 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Szczecin (bron: Sont film 146 img 498) bron
- Op 29-11-1684 vermelding in Sont register met suiker wol, weedas, gekloofd eikenhout en duigen op reis van Szczecin naar Amsterdam (bron: Sont film 146 img 498) bron
- Op 27-04-1685 vermelding in Sont register met zout op reis van Oleron naar Gdansk (bron: Sont film 147 img 320) bron
- Op 28-07-1685 vermelding in Sont register met hout, zweedse goederen en rogge op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 148 img 259) bron
- Op 13-11-1685 vermelding in Sont register met wol, rogge, schapenvacht, gerst ? en huiden op reis van Szczecin naar Amsterdam (bron: Sont film 147 img 505) bron
- Op 18-05-1686 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Gdansk (bron: Sont film 145 img 423) bron
- Op 29-07-1686 vermelding in Sont register met frans hout, hollands hout, eiken planken en vlas[?] op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 145 img 311) bron
- Op 10-09-1686 genoemd als een van de reder van het schip de groene Papagaai met als schipper Maarten Jansz Papagaai. (bron: ONA Hoorn inv nr 2103 fol 217) transcriptie
- Op 02-10-1686 vermelding in Sont register met ballast op reis van Venhuizen naar Gdansk (bron: Sont film 149 img 100) bron
- Op 10-05-1687 vermelding in Sont register met tarwe, rogge, boekweit en gierst op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 150 img 456) bron
- Op 19-09-1687 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Szczecin (bron: Sont film 150 img 423) bron
- Op 04-11-1687 vermelding in Sont register met tarwe, rogge, gerst[?], wol en schapenvel reis van Wolgast naar Amsterdam (bron: Sont film 151 img 329) bron
- Op 13-07-1688 vermeld in de "Opregte Haerlemsche Courant" 11 dagen na het passen van de Sont (bron: Opregte Haerlemsche Courant) bron
- Op 19-11-1688 vermelding in Sont register met wagemschot, ? hout en ossen ? reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 152 img 256) bron
- Op 08-08-1689 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden zijn zwager Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 64) transcriptie
- Op 12-06-1690 akte in verband met vrij kopen door Assevado van Herke Maartensz Oijevaar te Algiers. Hierin worden Herke Pieters Swabber, broer Jan Maartensz Ooijevaar en moeder Anna Herkes weduwe van Maarten Jansz Ooijevaar genoemd. (bron: ONA Hoorn inv nr 2229 fol 164) transcriptie
- Op 26-10-1690 wordt de 34 jarige Jan Maartensz Oijevaar te Venhuijzen genoemd als een van de schippers op de Jonge Oijevaar. Hij voer op dit schip op verzoek van Jan Jansz Stalling. De akte is opgesteld in verband met de beloning aan de matrosen voor een trip naar St Ubal (Setubal Portugal). Gezien de lange reis krijgt ieder een vierden paart (verm. Part) van hetgeen zij op een lijse (lijst) hadde bedongen. (bron: DTB Hoorn inv 2229 fol 193) transcriptie
- Op 31-05-1693 vermelding in Sont register met tarwe ? en rogge op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 158 img 182) bron
- Op 09-06-1693 wordt in een overeenkomst tussen Paules Oostwouder en Klaas Oostwouder een aandeel van 1/32 part ten bedrage van 331-6-0 in een schip de Oijevaar genoemt. Wellicht Maarten Jansz Ooijevaar (tak 1) of anders Pieter Dirksz Ooijevaar zijn schip (tak 4). (bron: ONA Medemblik inv nr 3214 fol 135)
- Op 20-09-1693 vermelding in Sont register met balast op reis van Amsterdam naar Gdansk (bron: Sont film 158 img 139) bron
- Op 06-11-1693 vermelding in Sont register met huiden, rogge, weedas, veren, was, staal, erwten en kramerij op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 157 img 452) bron
- Op 09-09-1694 vermelding in Sont register met balast op reis van Amsterdam naar Riga (bron: Sont film 159 img 298) bron
- Op 09-11-1694 vermelding in Sont register met rogge, hennep, hennepzaad, lijnzaad en geklooft eikenhout balast op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 159 img 74) bron
- Op 08-04-1695 wordt in een overeenkomst tussen Antje Jacobsz en Lijsbet Jacobs met daarin de vermelding van een aandeel van 1/64 part in een schip met als schipper Maarten Jansz Ooijevaar van Venhuizen. (bron: ONA Enkhuizen inv nr 1206 fol 30) bron
- Op 10-06-1695 wordt hij genoemd als getuigen. (bron: ONA Hoorn inv nr 2336 fol 167) bron
- Op 06-08-1695 vermelding in Sont register met ballastop reis van Amsterdam naar Riga (bron: Sont film 160 img 43) bron
- Op 16-09-1695 vermelding in Sont register met rogge, hennep, zweedse ?? en gekloofd eienhout op reis van Riga naar Amsterdam (bron: Sont film 160 img 352) bron
- Op 09-10-1696 vermelding in Sont register met ballast op reis van Amsterdam naar Gdansk (bron: Sont film 161 img 74) bron
- Op 30-11-1696 vermelding in Sont register met huiden, rogge en veren / veerpennen op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 161 img 315) bron
- Op 07-12-1697 verklaring van Jan Maartensz Oijevaar (41), Trijn Maartensz (34) en Jan Stalling schipper op de Berkhout dat Herman Cannes van Grol zijn loon heeft gekregen voor de reis van Malga naar Nederland op de Berkhout. Er is kennelijk een geschil over de betaling (bron: ONA Hoorn inv nr 2232 -237) transcriptie
- Op 12-04-1698 vermelding in Sont register met ballast op reis van Amsterdam naar Gdansk (bron: Sont film 162 img 426) bron
- Op 27-07-1698 vermelding in Sont register met geklooft eikenhout en gerst ? op reis van Amsterdam naar Riga (bron: Sont film 162 img 517) bron
- Op 31-10-1698 vermelding in Sont register met zout op reis van Amsterdam naar Riga (bron: Sont film 163 img 244) bron
- In 1698 worden Anna Harcks en Jan Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de westerkerk (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 29-06-1699 vermelding in Sont register met rogge, tarwe, lijnzaad, erwten en garen van Kalingrad naar Amsterdam (bron: Sont film 164 img 209) bron
- Op 13-11-1699 vermelding in Sont register met zout op reis van Seudre naar Gdansk (bron: Sont film 164 img 177) bron
- Op 24-12-1699 wordt het schip "de Oijevaar"met schipper Jan Maartensz Ooijevaar genoemd wegens de levering van zout in Gdansk (bron: ONA Hoorn inv nr 2283 fol 135) transcriptie
- Op 05-09-1700 vermelding in Sont register met rogge op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 165 img 268) bron
- In 30-06-1703 wordt het schip de Ooijevaar van Jan Maartensz Ooijevaar uit Venhuizen genomen door een Franse kaper en vervolgens door een Zeeuwse kaper hernomen. (bron: ONA Hoorn inv nr 2340 fol 23) transcriptie
- Op 29-07-1703 vermelding van schip d Oijevaar daar schipper op is geweest Jan Maartsz Oijevaar. Dit volgens inv nr 2340 ook op 29/30 juni al vermeldingen (bron: ?)
- Op 10-03-1704 vermelding in Sont register met reis van Amsterdam naar de Oostzee (bron: Sont film 168 img 368) bron
- Op 10-05-1704 vermelding in Sont register met rogge ? op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 168 img 403) bron
- Op 16-11-1704 vermelding in Sont register met huiden, rogge, weedas, veren en wol op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 168 img 435) bron
- Op 26-06-1705 vermelding in Sont register met ballast op reis van Amsterdam naar de Baltische zee (bron: Sont film 169 img 344) bron
- Op 01-10-1705 vermelding in Sont register met rogge, tarwe en weedas op reis van Gdansk naar Amsterdam (bron: Sont film 169 img 384) bron
- Op 13-05-1706 passeert hij het Sont met ballast. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Gdansk (bron: Sonttolregister 170 fol 304) bron
- Op 24-09-1706 vermelding in Sont register met tarwe en rogge op reis van Gdansk naar Amsterdam naar (bron: Sont film 161 img 74) bron
- In 1707 worden Anna Harcks en Jan Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende bij de kerk 42 (bron: DTB Venhuizen inv nr 3)
- Op 21-06-1707 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Seudre en onderweg naar Gdansk met een lading zout (bron: Sonttolregister 171 img 227) bron
- Op 13-10-1707 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Liepaia en onderweg naar Amsterdam met een lading lijzaad en rogge (bron: Sonttolregister 171 img 227) bron
- Op 16-05-1708 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Brouage en onderweg naar Gdansk met een lading zout (bron: Sonttolregister 172 img 188) bron
- Op 06-07-1708 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Gdansk en onderweg naar Amsterdam met een lading rogge, tarwe en weedas (as van de wede, een plant die donkerblauwe verf leverde) (bron: Sonttolregister 172 img 217) bron
- Op 04-10-1708 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Amsterdam en onderweg naar Gdansk met een lading ballast (bron: Sonttolregister 172 img 200) bron
- Op 09-11-1708 passeert hij het Sont. Hij is vertrokken uit Gdansk en onderweg naar Amsterdam met een lading tarwe rogge en weedas (bron: Sonttolregister 215) bron
- Op 15-05-1710 wordt gemeld dat het schip de Oijevaar met schipper Jan Buijtendijk is vergaan "gebleven op de kust van Berck". Dit volgens ONA Hoorn 2289 fiche 11 (bron: ?)
- Op 05-10-1715 verklaart Klaas Twisk, meester scheepstimmerman / grootschepenmaker te Hoorn dat op zijn werf in 1693 het fluitschip "de Oijevaar" is gebouwd. De schipper was Jan (Maartensz) Oijevaar heeft het schip in 1703 te Sint Ubes inclusief lading verkocht. Het schip heeft nu Evert Jansz Bolman als schipper en vaart onder de naam Juffrouw Margreta. (bron: ONA Hoorn 2292 fol 89) transcriptie

   2. v  Anna (Anna) Maartens OOIJEVAAR [215] bron.
Geb. ±03-1658 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 03-03-1658 te Venhuizen (bron: DTB Venhuizen inv nr 1). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 25-07-1713 worden schipper Herke Maartensz Ooijevaar, Mecke Jacobsz man van Anna Maartens en Trijn Maartensz genoemd wegens de boedelscheiding van hun moeder Anna Herks. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 12-02-1716 worden genoemd schipper Herk Maartensz Ooijevaar en Meck Jacobs man van Anna Maartens Ooijevaar beide te Venhuizen als erfgenamen van wijlen Anna Herkes Ooijevaar. Mede namens Trijn Maartens Ooijvaar. Dit in verband met de verkoop van een huis bij de kerk. Dit volgens ORA Venhuizen (bron: ?)
- Op 21-08-1719 wordt er door Anna Maartens (Ooijevaar) vrouw van Micke Jacobs en testament opgemaakt. Hierin worden als erfgenamen genoemt: Herke Maartensz Ooijevaar (haar broer), zijn dochter Lijsbeth Herkes (Ooijevaar) en Maarten Jansz Noordersen zoon van Jan Staling de Jonge (de man van haar suster Trijntje Ooijevaar). (bron: NOT Bovenkarspel inv nr 429)
transcriptie

Otr. [79] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Micke (Micke) Jacobs ? [218].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Jacob (Jacob) ? [320] en ? (?) ? [321].
- In 1707 worden Micke Jacobsz en Anna Maartensz in het lidmaten boek vermeld als wonende in de Buurt 93 (bron: DTB Venhuizen inv nr 3).
   3. m  Herke (Herke) Maartensz OOIJEVAAR [1], geb. ±03-1660 te ? (zie II.4).
   4. v  Trijn (Trijn) Maartens OOIJEVAAR [214], geb. ±04-1663 te ? (zie II.7).
   5. m  Cornelis (Cornelis) Maartensz OOIJEVAAR [213] bron.
Geb. ±06-1666 te ? (bron: ?), ged. (NG) op 30-06-1666 te Venhuizen (bron: DTB Venhuizen inv nr 1a). bron.
Overl. ? te ? Begr. ? te ?


Blad 1 van 15 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail