>>aangepast op 7-4-2024<< Blad 1 van 27 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad


I.1    Pieter (Pieter) [Wijbrantsz] OOIJEVAAR [1231].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van [Wijbrant] ([Wijbrant]) OOIJEVAAR [1454] en ? (?) ? [586].
Otr. [305] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is ? (?) ? [1458].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van ? (?) ? [1460] en ? (?) ? [1463].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Dirk (Dirk) Pietersz OOIJEVAAR [1228], geb. ±1595 te ? (zie II.1).
   2. m  Jan (Jan) Pietersz OOIJEVAAR [1448], geb. ±1610 te ? (zie II.4).
   3. v  ? (?) OOIJEVAAR [1753].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?

II.1    Dirk (Dirk) Pietersz OOIJEVAAR [1228].
Geb. ±1595 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. voor 1644 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van Pieter (Pieter) [Wijbrantsz] OOIJEVAAR [1231] (zie I.1) en ? (?) ? [1458].
- Op 16-09-1611 vermelding in Sont register schipper van Aartswoud met balast (bron: Sont film 53 img 356) bron
- Op 20-04-1612 vermelding in Sont register schipper van Aartswoud komende uit Kaliningrad (bron: Sont film 53 img 356 + 55 img 37) bron bron
- Op 28-03-1614 bevrachtingscontract met koopman Jan Arisz Yoor van Hoorn en Meijnert Cornelisz van Schellinkhout en Dirk Pietersz Ouwevaer van Aartswoud en het schip de Ouwevaer. Het schip heeft Stockholm als bestemming. (bron: ONA Amsterdam inv nr 198 fol 123) transcriptie
- Op 20-07-1614 vermelding in Sont register schipper van Aartswoud komende uit Kaliningrad (bron: Sont film 56 img 431) bron
- Op 26-06-1615 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met ballast (bron: Sont film 57 img 338) bron
- Op 01-08-1615 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud komende van Kaliningrad met oa gekloofd eikenhout, wagenschot, roggen, Hennep, Vlas, enkel touw (bron: Sont film 57 img 554 + 57 fol 477) bron bron
- Op 30-09-1615 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met oa planken, geklooft eikenhout, grove pek, hennep, enkeltouw komende van Gdansk (bron: Sont film 57 img 563 + 57 fol 495) bron bron
- Op 14-03-1616 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met ballast en steenkool (bron: Sont film 58 img 393) bron
- Op 16/17-10-1617 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met zout komende uit Saint Martin de Re (bron: Sont film 60 img 206 + 59 img 490) bron 490) bron
sonttol59-490_16171017_4_1228.jpg
- Op 13-11-1617 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met oa geklooft eikenhout, haver komende van Kaliningrad (bron: Sont film 59 img 553 + 60 imb 223) bron bron
[- 0p 24-02-1618 wordt Pieter Pietersz van Hoorn genoemd als schipper van het schip de Ouwevaer (bron: ONA Amsterdam inv nr 152 fol 19v-20v)]
- Op 08/09-04-1618 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met oa hennep, potas komende van Kaliningrad (bron: Sont film 61 img 168 + 60 img 526) bron bron
- Op 13-05-1618 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met ballast (bron: Sont film 60 img 441) bron
- Op 28-05-1618 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met oa rogge, geklooft eikenhout, huiden komende van Kaliningrad (bron: Sont film 61 img 228 + 60 img 549) bron bron
- Op 03-07-1618 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met ballast (bron: Sont film 60 img 463) bron
- Op 22-07-1618 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met oa geklooft eikenhout, grove pek komende van Kaliningrad (bron: Sont film 61 img 289 + 60 img 573) bron bron
- Op 25-08-1618 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met oa stijfsel, kaas (bron: Sont film 61 img 317 + 60 img 479) bron bron
- Op 13-09-1618 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met oa potas, gekloofd eikenhout, wagenschot komende van Kaliningrad (bron: Sont film 61 img 338 + 60 img 590) bron bron
- Op 28-10-1618 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met ballast (bron: Sont film 60 img 463) bron
- Op 01-12-1618 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met oa huiden, rogge, veren, gaarn, noten, glas en brood van Gdansk (bron: Sont film 61 img 393 + 60 img 612) bron bron
- Op 18-05-1619 bevrachtingscontract met koopman Pieter Jansz Real te Amsterdam en Dirk Pietersz van Hoogwoud en het schip de Oijevaer. Hij moet van Dantsick (Gdansk Polen) naar Madera in Portugal of van daar naar St Ubis om zout te halen of anders naar La Rochella, Bruwaijge St Martien. (bron: ONA Amsterdam inv nr 157 fol 211v) transcriptie
- Op 13-03-1620 bevrachtingscontract met koopmannen Olphert Pietersz Pet en Klaas Pietersz Pet te Oostzaan en Dirk Pietersz van Hoogwoud en het schip de Oijevaer. Hij moet naar Port a Port in Portugal en van daar naar St Ubis om zout te halen. In het Sont zal hij ten huize van Willem Hubertsz in Akersloot horen of hij naar Noortkoppen, Stokholm zweden, Reval of Wijburg moet zeilen om te lossen. Mocht het niet mogelijk zijn daar te Lossen kan hij ook naar Dantsick (Gdansk Polen) of Koningsbergen (Kaliningrad Rusland). Daarna met handelswaar terug naar Amsterdam keren. (bron: ONA Amsterdam inv nr 215 fol 120) transcriptie
- Op 06-06-1620 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met zout komende van St Ubis (bron: Sont film 63 img 237 + 63 img 413) bron bron
- Op 31-07-1620 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met rogge, teer komende van Vyborg (bron: Sont film 63 img 173 + 63 img 475) bron bron
- Op 04-05-1624 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met balast (bron: Sont film 67 img 180) bron
- Op 10-06-1624 vermelding in Sont register schipper van Hoogwoud met oa lood, potas, es, veer komende van Gdansk (bron: Sont film 5 img 431 + 67 fol 240) bron bron
- Op 05-05-1635 wordt de ervenis van Jan Jaap Hendriksz verdeeld. Hierbij worden genoemt als vermoedelijke erfgenamen Reijnu Jans, Trijn Jans, Adriana Jans overleden echtgenote van Egbert Jansz uit Noordbroek te Groningen. Egbert Jansz treed hierin op als voogd en vader van zijn kinderen uit het huwelijk met Adriana Jans en quiteerd ? aan Dirk Pieters Ooijevaar en zijn kinderen 1/5 deel van de ervenis. Het gaat hierbij om een stuk land van ± 3,8 hectare aan de Hoogwouder Gouw met Pieter Jansz Pie ten zuiden en de Hoogwouder kerk. Reijnu Jans en Trijn Jans erven samen ook 1/5 deel en elk apart ook nog eens een 1/5 deel. De land oppervlakte van deze delen komen totaal niet overeen en ik heb maar vier keer 1/5 deel ? (bron: ORA Hoogwoud inv nr 5493) transcriptie
- Op 02-02-1636 verkoopt Dirk Pietersz Ooijevaar zijn derde part gemeen met zijn broers en zusen in 200 roeden buiten de Gouw Klaas Gerretsz (bron: ORA Hoogwoud inv nr 5493 fol 84) transcriptie
- Op 22-09-1636, 06-10-1636, 20-10-1636 en 03-11-1636 wordt Dirk Pietersz Oijevaar vermeld in het oud recht omdaat hij door Jan Klaas Groot voor de rechter is gedaagd wegens diefstal. Er blijkt geen enkel bewijs te zijn voor deze aantijging. (bron: ORA Opmeer inv nr 5515 fol 328, 329, 330) transcriptie transcriptie transcriptie
- In 1637 wordt Dirk Pietersz Wijbrants vermeld in het haardstede register als wonende aan de Gouw (bron: OA Medemblik inv nr 1010) bron
- Op 24-10-1636 dan wordt Sijmon Klaas gekozen als voogd van de weduwe door Jan Jansz Cos en voogd van de kinderen uit het eerdere huwelijk van Dirk Ooijevaar met Lijsbeth Jans? Mary Heyndricks dient bij ede te verklaren 'wat goederen dat d'selve Dirck Pietersz met sijne kennisse meerder heeft naegelaten ofte anders tot alsulcken fine ende conclusie als d'eyr oirbaerlycxt sal wesen'(bron: ?)
- Op 18-05-1637, 04-05-1637, 30-05-1637 en 15-06-1637 wordt Dirk Pietersz Ooijevaar als man en voogd van Marij Hendriks door Jacob Sijmens, biersteker te spanbroek voor de schepenen van Opmeer gedaagd (bron: ORA Opmeer inv nr 5515 fol 409) transcriptie
- Op 26-11-1637 neemt Dirk Pietersz Ooijevaar een hypotheek op zijn huis en erf te Opmeer te aken met Lijsbeth Simons ten oosten en Louris Bouwensz ten westen om enige eetbare waren te kunnen kopen bij Jacob Sijmonsz Kramer. Deze zal het aanzienlijke bedrag 11-01-1644 inclusief intrest ontvangen van Marij Hendriks weduwe van Dirk Pietersz Ooijevaar (bron: ORA Opmeer inv nr 5522) transcriptie
- Vermeld in het pacht en schellingenboek van Opmeer in het jaar 1638. (bron: Opmeer inv nr 1026 fol 24 + 37) bron bron
- Op 24-05-1641 Worden als erfgenamen van Dirk Pietersz Ooijevaar genoemd worden voor de helft: Guurtje Dirksz vrouw van Jan Jacobsz, Neeltje Dirks vrouw van Jacob Dirksz, en voor de andere helft Jan Pietersz Ooijevaar. Het betreft 3 morgen en 350 roeden lant aan de Gou met ten noorden het kerk land en ten zouden Jan Jansz Pie (bron: ORA Hoogwoud inv nr 5493 fol 154) transcriptie

Woonplaats op 26-10-1637 en 25-10-1638 Opmeer in de wijk genaamt Aken.
Otr. (1) [255] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Lijsbeth (Lijsbeth) Jans ? [1229].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Jan (Jan) (Jacobsz) (HENDRIKSZ) [1232] en ? (?) ? [1233].
(vader verm. Jan Jacobsz Hendriksz).
Otr. (2) [256] ? te ? Tr. ? te ? (verm. rond 10-1636), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Marij (Marij) Hendriks BEEREPOOT [1230].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. na 1644 te ? (bron: ?), begr. ? te ?
Dr. van Hendrik (Hendrik) BEEREPOOT [1234] en ? (?) ? [1235].
- Op 24-10-1639 / 05-12-1639 / 06-02-1640 / 20-02-1640 / 05-03-1640 en 24-08 1640 geschil tussen Neel Adriaans waardin en Marij Hendriksz weduwe van Dirk Pietersz Ooijvaar wegens openstaande rekeningen. Ook de voogd Jan Jansz Kos over de kinderen van voornoemde Dirk Pietersz Ooijevaar een zijn eerdere vrouw Lijsbet Jansz raken betrokken in dit geschil. Kennelijk willen zij voorkomen dat de betaling ten kosten gaat van de erfenis van de kinderen. in dit geschil wordt Simon Klaasz als voogd van Marij Hendriksz genoemd. (bron: ORA Opmeer inv nr 5515 fol 435) transcriptie
- Op 20-06-1648 wordt Marij Hendriksz genoemd met een naast gelegen erf bij de verkoop door Pieter Jansz aan Lijsbet Sijmons van een huis en erven op Aken te Opmeer. (bron: ORA Opmeer inv nr 5522 fol 83v) transcriptie
- Op 01-09-1648 wordt Marij Hendriksz weduwe van Dirk Pietersz Ooijevaar vermeld met een hypotheek. Haar voogd is Baart Simonsz. 0p 30-01-1653 is de schuld afbetaald. (bron: ORA Opmeer inv nr 5522 fol 85v) Link

Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Pieter (Pieter) Dirksz OOIJEVAAR [462], geb. ±1617 te ? (zie III.1).
   2. v  ? (?) OOIJEVAAR [1728], geb. ? te ? (zie III.4).
   3. v  Neeltje (Neeltje) Dirks OOIJEVAAR [1733], geb. ? te ? (zie III.6).
   4. v  Guurtje (Guurtje) Dirks OOIJEVAAR [1749].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 24-05-1641 Worden als erfgenamen van Dirk Pietersz Ooijevaar genoemd worden voor de helft: Guurtje Dirksz vrouw van Jan Jacobsz, Neeltje Dirks vrouw van Jacob Dirksz, en voor de andere helft Jan Pietersz Ooijevaar. Het betreft 3 morgen en 350 roeden lant aan de Gou met ten noorden het kerk land en ten zouden Jan Jansz Pie (bron: ORA Hoogwoud inv nr 5493 fol 154) transcriptie
Otr. [367] ? te ? Tr. ? te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenoot is Jan (Jan) Jacobsz ? [1750].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Zn. van Jacob (Jacob) ? [1751] en ? (?) ? [1752].

II.4    Jan (Jan) Pietersz OOIJEVAAR [1448], burgemeester van Hoogwoud.
Geb. ±1610 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. < 03-1667 te verm. Twisk (bron: ?), begr. ? te ?
Zn. van Pieter (Pieter) [Wijbrantsz] OOIJEVAAR [1231] (zie I.1) en ? (?) ? [1458].
[Mogelijk was hij verwant aan Jan Pietersz Kuijter zoon van Pieter Albertsz Kuijter

- Op 09-03-1633 verkoopt Jan Pietersz Kuijter 2 morgen uit 4 morgen en 4 roeden genaampt de Bokkeweide naast Klaas Sluis en Anna Jacobs alias Anna Jong. (bron: ORA Spanbroek inv nr 5564 fol 20) transcriptie
- Op 24-05-1648 verkoopt de weduwe van Jan Pietersz Kuijter met haar kinderen en voogden Eddick Jansz Vlaar ende Dirk Heijnsz een stuk rietland in Spanbroek aan Cornelis Klaas Koemeester. Ook verkoopt zij een 1/2 x 1/5 en 1/2 x 1/6 part deel in een huis en erf aan Jacob Pietersz Kuiter. De vorige eigenaar was Pieter Albertsz Kuijter. Het huis ligt oa naast Aafje Pietersz Kuijter (bron: ORA Spanbroek inv nr 5564 fol 225, 226) transcriptie transcriptie

Op 11-01-1659 verkoopt Jan Pietersz Ooijevaar uit tak 4, 2 morgen en 4 roeden genaamt de Bokkeweide. hij kocht het dus waarschijnlijk van Jan Pietersz Kuijter]

Deze akte doet vermoeden dat Pieter Albertsz Kuijter de vader was van o.a. Jan Pietersz Kuijter, Aafje Pietersz Kuijter en Jacob Pietersz Kuijter

- Op 17-08-1682 verkopen de erfgenamen van de in Friesland overleden Klaas Jansz Kaijter een stuk land genaamd Kuijters akker aan het Slimpad aan Koert Klomp. De erfgenamen zijn de Cornelis Pietersz Timmerman weduwnaar van Aagje dochter van Cornelis Jansz Kaijter te Spanbroek mede namens Jan Jansz Ooijevaar, Dieuwer Jans, Gerbrechje Jans, Marie Jans vrouw van Jacob Boudewijns Pot, Trijn Jans en Reijnoutje Jans. Vermeld wordt ook de procuratie van 17-01-1782. transcriptie

Deze akte doet vermoeden dat Klaas Jansz Kuijter een broer is van Cornelis Kuijter, Jan Jansz Ooijevaar, Dieuwertje Jans, Gerbrechje Jans, Maartje Jans, Trijntje Jans en Reijnoutje Jans. Mogelijk is de vermelde Jacob Boudewijns Pot de zwager Jaap Bot die genoemt wordt in de akte uit 1633. Als dit Jan Jansz Ooijevaar uit tak 3 is lijkt het vreemd dat hij niet naar de notaris ging omdat de afstand Spanbroek Lamberschaag slechts 10 km is]

- Op 14-05-1641 verkopen Neeltje Pietersz vrouw van Hendrik Klaasz uit Winkel, Grietje Pietersz vrouw van Klaas Adriaansz uit Spanbroek en Jan Pietersz Ooijevaar hun deel uit de erfenis van Pieter Pietersz Wijbrantsz. Aan Klaas Gerritsz verkopens ze 3 morgen en 250 rouden in de buiten Gouwe aan Pieter Cornelisz Vlaaksz[?] verkopen ze een huis en erf in de Hoogwouder Gouw en aan Jan Jansz Cos 250 roeden in de binnen Gouwe. (bron: ORA Hoogwoud inv nr 5493 fol 153) transcriptie

[het lijkt er op dat Jan Pieters Ooijevaar, Neeltje Pietersz en Griet Pietersz broers en zussen zijn. Pieter Pietersz kan zowel een broer als de vader zijn. Vreemd dat Dirk Pietersz hier dan niet vermeld is]

- Op 24-05-1641 Worden als erfgenamen van Dirk Pietersz Ooijevaar genoemd worden voor de helft: Guurtje Dirksz vrouw van Jan Jacobsz, Neeltje Dirks vrouw van Jacob Dirksz, en voor de andere helft Jan Pietersz Ooijevaar. Het betreft 3 morgen en 350 roeden lant aan de Gou met ten noorden het kerk land en ten zouden Jan Jansz Pie (bron: ORA Hoogwoud inv nr 5493 fol 154) transcriptie
- Op ??-??-165? wordt Jan Pietersz Ooijevaar vermeldt in het notarieel archief te Hoogwoud inv nr 1997/97
- Op 01-01-1652 is Jan Pietersz Ooijevaar getuigen en schepen bij de inventaris opmaking van Geert Jans weduwe van Pieter Sijmons Dool (bron: NOT Hoogwoud inv nr 1997)
- Op 04-04-1653 worden de kinderen van Jan Ooijevaar vermeld met naastgelelgen land te Spanbroek aan de Agnes Jans Weide en de Bokkenweide (bron: ORA Spanbroek inv nr 5564 fol 339) transcriptie
- Op 27-04-1654 geschil tussen schipper Jan Pietersz Ooijevaar en Pieter Jacobsz Landman wegens recht van overpad over een stuk land aan de Hoogwouder buiten Gouw. (bron: ORA Abbekerk inv nr 5425 fol 27) transcriptie
- Op 28-05-1655 koopt Jan Pietersz Ooijevaar van de Hoogwouder Gouw samen met Pieter Wijbrantsz [Komen] van Twisk een stuk land op de Buiten Gouw te Opmeer van Trijn Cornelis weduwe van Jan Jansz Veeckent en haar kinderen (bron: ORA Opmeer inv nr 5522 fol 120 en volgens opberg nr 96a te Twisk) transcriptie

[volgens het lidmaten register uit 1657 van Twisk is Pieter Wybrants Komen gehuwd met Marie Dirks en hadden zij een zoon Cornelis Pieterz gehuwd met Aafje Willems. In de NG grafboek van Twisk blijkt ook dat er rond 1654 een een Pieter Wybrants begraven. Mogelijk is hij verwant aan Jan Pietersz.]

- Op 12-04-1657 wordt Jan Pietersz Ooijevaar vermeld als schepen. (bron: ORA Hoogwoud inv nr 5475 fol 143) transcriptie
- Op ??-??-1659 betaald Jan Pietersz Ooijevaar met zijn kinderen wonende aan de Gouw haartsteden belasting (f.4000 f20-0-00) (bron: Medemblik inv nr 971)
- Op 11-01-1659 verkopen Simon Pietersz Slotenmaker [man van Hillegond Klaas] en Jan Pietersz Ooijevaar als vader voogd over zijn 2 kinderen van Lijsbet Klaasz de Bokweide aan Klaas Dirksz te Amsterdam. (bron: ORA Spanbroek inv nr 5564 fol 289) transcriptie
- Op 03-03-1660 is er een notarieele akte opgemaakt waarin het land hierin genoemt de zuider Osseweide,de noorder Osseweide, 't zevenhondert alle te Hoogwoud, een stuk land te Opdam en de boedel van de overleden Maartje Jans wordt verdeeld. Deze Maartje Jans is de echtgenote van Klaas Jansz Louter. Jan Pietersz Ooijevaar en Klaas Theunis Diegau worden hierin genoemd als voogden van de vier kinderen van Klaas Jans Louter en Maartje Jans. Ook komen hierin de kinderen uit een eerder huwelijk van Maartje Jans voor te weten Jan Maartensz Maarts en Dieuwer Maartens echtgenote van Jan Theunis Hoorn (bron: NOT Hoogwoud inv nr 1998)
transcriptie
- In 1660 is hij tevens kerkmeester (bron: OA NG Kerk Hoogwoud toegang 1024 inv nr 50) transcriptie
- Van 1661 tot en met 1664 huurt hij land van de NG kerk van Hoogwoud. (bron: OA NG Kerk Hoogwoud toegang 1024 inv nr 50) bron
- Tussen 1664 en 1666 worden Jan Pieters Oijevaer en zijn huisvrouw Trijn Pieters vermeld in het lidmaatregister van de NG gemeente van Twisk. Achter beide staat overleden en bij hem staat met attestatie van Medemblik nae Opperdoes . Bij haar staat met attestatie van Hoogwoud op . (bron: DTB Twisk inv nr 1) bron
- Op 14-04-1665 wordt Jan Pietersz Ooijevaar opgeroepen als getuigen voor de rechtbank van Hoogwoud. Hij komt echter niet opdagen. (bron: ORA Hoogwoud inv nr ?) transcriptie
transcriptie
- Op 04-01-1666 koopt Jan Pietersz Oudevaar oud burgemeester wonende aan de Gouw te Hoogwoud een oud huis te Twisk van Pieter Klaasz Herksz. Hij moet het huis slopen en op dezelfde plek een nieuw huis neerzetten. (bron: ORA Abbekerk inv nr 5433 fol 387) transcriptie
- Op 20-03-1667 worden Jan Pieters en zijn huisvrouw Trijn Pieters vermeld in het lidmaatregister van de NG gemeente van Twisk. Achter beide staat overleden en bij Trijn staat met attestatie van Hoogwoud op . (bron: DTB Twisk inv nr 1) bron
- In 1683 akte van overdracht ten overstaan van baljuw en schout en schepenen van Opmeer van een stuk land Buiten Gouw in de banne van Opmeer uit de nalatenschap van Trijn Pieters, weduwe van Jan Pietersz Ouwevaer, aan gereformeerde kerk en armen te Twisk. Met een retroacta van de aanschaf van het stuk land van Trijn Cornelis weduwe van Jan Jansz Veeckent te Sijbekarspel en haar zoon Jan Jansz Veeckent uit 1655. Dit volgens Hervormde gemeente Twisk inv nr 957 (bron: ?)
- In het verpondingsboek van 1711 (blz. 302) bron wordt genoemd Cornelis Melis Veen met eigendomen die eens toebehoorde aan Jan Pieters Ooijevaar (1). Deze eigendomen bevinden zich boven en binnen de zuider Gouw. Een huis, erf en het land achter het huis binnen de Gouw. Land ten westen de noorder Gouw ten zuiden t wuijver. Land buiten de zuider Gouw en de Butterweide. Dit huis en land wordt ook genoemd in de akte met zijn kleinzoon van 03-10-1668 (Cornelis Melis Veen wordt op de volgend bladzijde genoemd met de. eigendomen daar vlak naast die eens aan Pieter Dirksz Ooijevaar behoorde (2). (bron: ?)
(Op 17-04-1695 koopt ene Cornelisz Melisz Veen het graf genummerd 109 welke hij later overdraagt aan Klaas Willemsz Spek uit Lambertschaag)
afbeelding

[Jan Pietersz Ooijevaar kocht samen met Pieter Jacobsz Oomen alias Lantman land man van Lijsbet Jans een stuk land aan de Hoogwouder boven pade was genaamt de Mol. De zoon van Pieter genaamd Jacob Pietersz Landman erft het land van zijn ouders. (bron ONA Hoorn inv nr 2222 fol 44) transcriptie Zie ook de notariele akte voor zijn kleinkind Pieter Adriaansz Ooijevaar zoon van Anna Jansz Ooijevaar en Adriaan Cornelisz Moltjes.].

Otr. (1) [369] ? te ? Tr. ±1635 te ? Tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Lijsbet (Lijsbet) Klaas ? [1758].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Klaas (Klaas) ? [1759] en ? (?) ? [1760].
Otr. (2) [301] ? te ? Tr. rond 1659 te ? (bron: ?), tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Trijn (Trijn) Pieters ? [1449].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. Na 10-1668 te verm. Twisk (bron: ?), begr. ? te ?
Dr. van Pieter (Pieter) ? [1455] en ? (?) ? [1456].
- Op 20-03-1667 worden Jan Pieters en zijn huisvrouw Trijn Pieters vermeld in het lidmaatregister van de NG gemeente van Twisk. Achter beide staat overleden en bij Trijn staat met attestatie van Hoogwoud op . (bron: DTB Twisk inv nr 1) bron.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Anna (Anna) Jans OOIJEVAAR [1450], geb. ±1637 te ? (zie III.11).
   2. m  Pieter (Pieter) Jansz OOIJEVAAR [1572].
Geb. ±1640 te ? (bron: ?), ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
- Op 29-09-1665 huren Maarten Jansz Kraijer en Jan Jansz Mager een stuk land wat voor de helft in het bezit is van Pieter Jacobsz Oomes [man van Lijsbet Jansz] alias Lantman en voor de andere helft in het bezit is van Aarjan Cornelisz [Moltjes] en Pieter Jansz Ooijevaar. Dit land licht aan de Boven Paad te Hoogwoud met Jan Pietersz Taams en Jan Pietersz Wagenmaker te noorden de Paade, de Mols Boomgaard ten oosten en de Hoornseweide ten zuiden . (bron: NOT Hoogwoud inv nr 1999).
Otr. [326] ? te ? Tr. 1665 te Nieuwe Niedorp (bron: DTB Hoogwoud inv nr 1). bron, tr. kerk ? te ?
Echtgenote is Maartje (Maartje) Sijverts LAKENKOPER [1573].
Geb. ? te ? Ged. ? te ?
Overl. ? te ? Begr. ? te ?
Dr. van Sijvert (Sijvert) Jansz LAKENKOPER [1574] en Trijn (Trijn) Cornelis ? [1575].
- Op 16-11-1665 boedelscheiding wijlen Sijvert Jansz Lakenkoper en zijn weduwe Trijn Cornelis. Erfgenamen zijn zoon Cornelis Zijvertsz en Maartje Sijverts vrouw van Pieter Jansz Ooijevaar. Het betreft o.a. een huis aan de Gouw in het westeinde van Nieuwe Niedorp (bron: ONA Nieuwe Niedorp inv nr 3590 fol 589) transcriptie


Blad 1 van 27 bladen.Schema bron   Volgend blad   Laatste blad
 

Homepage |E-mail